Essgrens åkeri

Tjänster

Läs om hur Essgrens Åkeri kan bistå dig med 3 olika typer av tjänster: Avfallshantering, Materialförsäljning och Vägunderhåll

1. Avfallshantering

Vi tar emot och hämtar jordmassor, schaktmassor, berg, asfalt och stubbar.

Oavsett om det gäller privatprojekt i trädgården eller ett större industriellt bygge bistår vid dig med enkla lösningar så du kan färdigställa ditt projekt och slippa bry dig om restprodukterna.

2. Materialförsäljning

Är du i behov av material för ditt nästa projekt? Essgrens Åkeri tillhandahåller med bergskross, naturmaterial och jord.

Oavsett verksamhet levererar vi det önskade materialet enligt din beställning, så att du kan fokusera på det som är viktigast för dig.

3. Vägunderhåll

Dåliga vägar är inte bara besvärliga, utan också en säkerhetsrisk. Våra specialiserade vägunderhållstjänster är din lösning till en hållbar väg.

Med fokus på  grusning, sommar-saltning och hyvling, säkerställer vi att dina vägar håller för framtiden.

Hur kan vi stå i tjänst?

Lösningen till ditt problem behöver inte vara längre än ett telefonsamtal bort! 

Kontakta oss gärna på mejl eller telefon för att diskutera hur vi kan lösa dina bekymmer efter dina krav.